noticies

 


Article publicat al diari La Vanguardia, en el seu suplement d'Enginyeries, amb entrevistes als responsables de 
Dèbid.

Reportatge de "La Vanguardia" pdf_button

 

 

em_noticies