claus

 

 

dbd16


Com a extensió a l'activitat de disseny i amb el propòsit d'oferir un servei complet als seus clients, 
Dèbid també porta a terme projectes clau en mà.

Aquesta forma de contractació requereix, com a primer pas, un conjunt complet d'especificacions lliurades pel client o un projecte d'enginyeria bàsic on les funcionalitats, prestacions, estàndards de qualitat i/o altres paràmetres/especificacions a assolir han de ser estipulats.

Dèbid
s'encarregarà de desenvolupar el projecte executiu, planificar els treballs, direcció d'obra, controls i posada en servei de tots els sistemes i equips involucrats.

Finalment, proporcionarà formació i lliurarà la documentació necessària per a la gestió als usuaris.

Entre les àrees d'activitat, es poden comptar les següents. instal·lacions solars, magatzems, fàbriques, instal·lacions de calefacció i aire condicionat, sistemes d'alta i baixa tensió.
dèbid