projectes

 


dbd25Dèbid està especialitzada en tot tipus de projectes, tant en entorns industrials, de serveis o residencials.


En destaquen els següents àmbits:

• Naus industrials.

• Cadenes de producció.

Centres de Procés de Dades (CPD)

• Franquícies comercials.

• Edificis comercials.

• Sanitat (hospitals, CAP, etc.).

• Ferroviari.

• Edificis d'habitatges.

• Hotels, albergs.

• Museus.

Els enginyers projectistes de Dèbid estan qualificats per a la redacció i visat de qualsevol tipus de projecte. Algunes instal·lacions que projecten són: elèctriques, d'aigua sanitària, de seguretat, infraestructures de les tecnologies de la informació, de ventilació i climatització.

A més, Dèbid ofereix la direcció d'obra als seus clients, sempre per titulats qualificats.