tramitacions


Dèbid tramita qualsevol llicència que necessiti un negoci. Des de la llicència ambiental (anterior llicència d'activitat), passant per una xarxa de ràdio o una infraestructura comuna de telecomunicacions ICT.

dbd-tramitDèbid coneix l'administració i els procediments necessaris per a realitzar qualsevol tràmit tècnic. Coneix la legislació aplicable en cadascun dels casos.

Dèbid indica al seu client què ha de modificar a les instal·lacions, amb el mínim cost, per a assolir l'acompliment de la llei. Entre d'altres, es realitzen les següents tramitacions:

  • Llicències ambientals (anteriorment llicències d'activitat)
  • Legalització d'instal·lacions (BT, gas, ràdio, climatització, etc.)

  • Visat de projectes d'arquitectura, enginyeria i telecomunicacions

Dèbid està al corrent de les últimes modificacions de la normativa tan estatal com autonòmica i municipal. Això requereix un gran esforç, però sap que si no ho fa, no pot oferir un bon servei als seus clients.