cpd

 

 

ti-cpd_01Dèbid dissenya i implementa CPDs en funció de les necessitats de cada client. Es prenen en consideració factors com:

• Pressupost disponible i temps d'amortització desitjat. Grau de modularitat.

Nivell TIER (Uptime Institute): nivell de redundància dels subsistemes.

• Eficiència energètica. Determinació de PUE objectiu, introducció d'energies netes.

Model de manteniment.

Potència actual dels equips i creixement esperat del consum.

A més dels factors tècnics i del propi cost, analitzem amb el client altres aspectes:

Imatge de l'empresa: Un CPD pot emprar-se com a aparador de la serietat de l'empresa.

Assegurances: Minimització de quotes per reducció de risc.

Legislació: Punts crítics de les lleis vigents als que cal donar solució.

Risc: Assessorament al client avaluant el risc d'un sinistre a les seves instal·lacions, perquè pugui determinar quin nivell d'inversió és adequat

Dèbid enfoca el disseny globalment, considerant sistemes elèctrics, mecànics, obra civil i infraestructura de comunicacions.

Disseny de centres de dades