sistemes


Dèbid
subministra sistemes caracteritzats per les seves prestacions d'alta gama, amb funcionalitats pràcticament inexistents al mercat que evolucionen dia a dia seguint el ritme de les noves tecnologies, sumant característiques innovadores d'alt valor afegit per als seus clients.
 

Monitorització

promon

El sistema de monitorització PROmon unifica la gestió simultània de diferents alarmes i equips en entorns amb alta complexitat tecnològica. PROmon té un gran rang d’aplicacions, entre elles la gestió de Centres de Procés de Dades (CPD), gestió integral d’edificis i la monitorització de processos i plantes de fabricació.

(Més informació)

 

Vídeovigilància

panoptic

Dèbid ha desenvolupat un sistema de vídeovigilància obert, escalable, totalment digital i adaptable a les necessitats de cada client. Preparat per a la integració amb els sistemes TI del client, ofereix funcionalitats d’alt valor afegit mitjançant l’ús de la imatge conjuntament amb altres formats de la informació. El sistema és totalment digital, obtenint tots els avantatges per a la integració del vídeo IP a la infraestructura TI del client.

(Més informació)

 

Monitorització tèrmica quadres elèctrics

termon

La monitorització tèrmica en temps real de quadres elèctrics minimitza el risc d'incidències que aturin la producció. TERmon disposa de nodes sense fils que recullen les dades de diversos sensors de temperatura interns als quadres elèctrics, processant la informació recollida per a detectar problemes de sobrecàrregues o punts calents.

(Més informació)