panopticpdf_button




panoptic_text_c
dèbid ha desenvolupat un sistema obert, totalment digital i amb prestacions que superen la majoria dels productes competidors. Preparat per a la integració amb els sistemes TI del client, ofereix funcionalitats d’alt valor afegit mitjançant l’ús de la imatge conjuntament amb altres formats de la informació.

El vídeo gravador PHVG amb entrada Ethernet, motor del sistema, ofereix avantatges importants sobre els seus competidors, que tenen entrades analògiques.

 


Avantatges


panoptic_cam_06Cost reduït, ja que la potència de l'hardware es dedica a l’enregistrament, mentre que el procés de la imatge es du a terme a les càmeres. Els vídeo gravadors híbrids tenen un component important de cost en les plaques d’entrada analògiques i en la potència de CPU dedicada al processat.
Un únic vídeo gravador pot gravar fins 250 càmeres, en lloc de les 16 o 32 que limiten als vídeo gravadors híbrids.
Els vídeo gravadors són apilables; el sistema gestiona el hardware disponible i assigna càmeres als vídeo gravadors. Això permet nivells de redundància variables, segons les unitats apilades.
Arquitectura per capes que permet des de la connexió d’una única càmera fins a un nombre iŀlimitat d’elles en diverses ubicacions geogràfiques.


dèbid ha optat per la innovació quant a funcionalitats del sistema:

Velocitat d’enregistrament variable, en funció de l’activitat detectada per les càmeres. L’usuari pot definir diverses finestres amb llindars diferents. En situació de detecció de moviment, l’enregistrament es realitza a la màxima velocitat (25 imatges per segon), mentre que en situacions estàtiques es redueix la velocitat d’enregistrament a unes quantes imatges per segon.
Integració amb sistemes de detecció d’intrusió i incendis. Presentació a la consola d’operador de les alarmes rebudes, amb la possibilitat de tenir càmeres o grups de càmeres associades a cada alarma.
• Possibilitat d’integració amb altres sistemes de control o detecció d’esdeveniments a través de xarxa IP (HTTP, FTP, SNMP,...).



Característiques


panoptic_cam_05• Presentació i gestió d’incidències.
Posicionament automàtic de les càmeres mòbils en resposta a esdeveniments (del sistema o externs), o de forma programada.
• Càmeres alimentades sota l’estàndard poE (power over Ethernet), que utilitza un únic cable de quatre parells trenats per transmetre els senyals i alimentar la càmera, amb l’estalvi consegüent en infraestructura elèctrica i en manteniment respecte a un sistema amb càmeres analògiques.
Modes de visualització 1, 4, 16 o 25 càmeres. Seqüències automàtiques de càmeres i grups.
Gestió de permisos granular, per exemple, es pot denegar el permís a moure qualsevol càmera domo mentre es permet l’activació de la ronda (captació seqüencial de diverses posicions predefinides).
• Interfície de control amb idioma seleccionable.
Número iŀlimitat de consoles d’operador. Els llocs d’operador no estan subjectes a llicència.
• Formats d’imatge MJPEG i MPEG4.
• Possibilitat de transmissió d’àudio bidireccional amb càmeres equipades amb micròfon/altaveu i codificació MPEG4.
Presentació d’informes.
• Avís d’incidències i presentació de resum periòdic per correu electrònic.
• Sistema dissenyat de forma totalment modular permetent la integració de noves funcionalitats.



Aplicacions


panoptic_cam_02• Vigilància d'instal·lacions industrials.
• Vigilància i control de vehicles en aparcaments.
• Comptatge de persones.
• Reconeixement de defectes en cadenes de producció.
• Mapes d’ocupació en establiments comercials.
• Complement en controls d’accés.
• Control de qualitat: fitxes visuals d’acabat de producte.
• Supervisió d’espais amb control exhaustiu (ex. centres de procés de dades).
• Centralització de la vídeo vigilància en empreses amb multitud d’ubicacions geogràfiques..




Característiques tècniques

Visualització
• Càmeres individuals, grups de 4, 16 o 25
• Càmeres en ronda (activació manual i per calendari)
• Seqüències de càmeres o grups
• Gestió PTZ per ratolí i teclat

Enregistrament
• Format MJPEG (fins a 600 i.p.s.) (1)
• Enregistrament continu, sota demanda i per calendari
• Enregistrament en funció d'alarma: Pre i Post alarma (2)
• Gestió automàtica de l'espai en disc

Gestió d'enregistraments

• Reproducció avançada (diferents velocitats, fotograma a fotograma)
• Cerca d'enregistraments per càmeres, tipus, data, hora i marcadors d'alarma.

Exportació
• Exportació d'enregistraments a format .avi
• Exportació de fotogrames a format .jpeg

panoptic_cam_01Alarmes

• Alarmes per detecció de moviment, I/O, nivell d'àudio i tampering (2)
• Alarmes per temperatura, humitat, alimentació d'equips (3)
• Integració amb sistemes d'accessos, intrusió i detecció d'incendis

Notificació d'alarmes (2)
• Avís visual i sonor d'alarmes
• Posicionament de cambres en resposta a alarma
• Presentació en pantalla de càmeres associades
• Marcador en el gestor d'enregistraments
• Imatges en directe en centre remot
• Enviament d'adreça electrònica (en un moment i resum periòdic)
• Enviament de sms
• Enviament d'imatges per FTP
• Log d'alarmes
• Activació de dispositius

Administració
• Gestió d'usuaris
• Claus d'accés per acció
• Log d'esdeveniments del sistema
• Enviament per correu electrònic del log, per esdeveniment i resum periòdic configurable

Idiomes
• Idioma configurable independentment per a cada usuari.

(1) Imatges de 160 x 120 d'escenes amb moviment, compressió al 40%.
(2) Segons models de cambres
(3) Promon

Descarregar el catàleg del Panoptic en PDF