termonpdf_button

termon_pantalles_e

TERmon és un sistema de monitorització de temperatures de quadres elèctrics. La lectura de temperatures s'efectua mitjançant transmissió sense fils, facilitant la instal·lació de la xarxa de recollida de dades evitant el desplegament de cables i reduint la inversió en utilitzar nodes de baix cost. Aquest desplegament permet la detecció de punts calents o defectes en els quadres i actuar en conseqüència ràpidament.

TERmon utilitza un protocol obert, definit internacionalment i que no produeix interferència sobre xarxes WiFi.
Els nodes de la xarxa estan alimentats amb bateries, amb una autonomia de fins a tres anys.


 

Funcionalitats

Els nodes recullen dades de diversos sensors de temperatura interns dins un quadre elèctric juntament amb la temperatura ambient, essencial per determinar l'increment de temperatura del quadre.

TERmon recull les transmissions dels nodes i emmagatzema les lectures en una base de dades, sobre la qual es treballa de dues maneres:

•    Mode monitor: la interfície presenta l'estat del sistema en temps real.

•     Mode anàlisi: l'usuari selecciona un període de temps sobre el qual estudiar diferents mesures com per exemple l'increment acumulatiu de temperatura, la mitjana sobre tots els punts.

Les dades recollides es processen per a enviar alarmes i avisos quan les condicions tèrmiques surtin dels llindars estipulats per l'usuari, mitjançant correu electrònic, per pantalla o per SMS.

 

 

 

 

 

 

 

Defectes de temperatura

Els punts calents dels quadres elèctrics es produeixen a causa d'un mal contacte entre cables i borns de connexió. Les vibracions i les variacions de temperatura fan que els cargols es vagin afluixant amb el pas del temps.

És molt comú la realització de termografies dels quadres elèctrics amb periodicitat semestral o anual. Les termografies, retrats a la banda infraroja, posen en evidència els punts calents i permeten al personal de manteniment conèixer quines connexions necessiten accions correctives. Malgrat la seva utilitat però, les termografies donen tota la informació només en el moment en que es prenen. Per tant, si es vol informació actualitzada en un moment determinat, s'han de tornar a realitzar termografies, un procediment costós i lent.

Avantatges

Disposar de  T E R m o n  per a la gestió tèrmica de quadres elèctrics aporta els següents beneficis:

•     disposar d'informació en temps real sobre les condicions de temperatura dels quadres,

•     rebre avisos d'alarma via correu electrònic o SMS,

•     planificació de la presa de termografies només quan cal, amb l'estalvi que això suposa,

•     evitar casos extrems que puguin acabar en interrupció del servei o fins i tot conats d'incendis i alarmes d'evacuació.

termon_quadre