Obres actuals

  • PROYECTOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN EN CINES MULTI-SALA (CINESA) DENTRO DEL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA PENÍNSULA IBÉRICA.
  • TECHNICAL SUPPORT FOR THE MEP UTILITY SYSTEMS DURING DESIGN AND CONSTRUCTION PERIODS OF THE ACE MITSUI PROJECT AT THE CHEMELOT INDUSTRIAL PARK, GELEEN, THE NEDERLANDS.
  • REDESIGN THE MEP SYSTEMS OF THE PREMISES LOCATED AT SANT ANDREU DE LLAVANERES.
  • DIRECCIÓ D’OBRA I PER A LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE EXECUTIU D’IMPLANTACIÓ DE FINS A 16 CARREGADORS PER A VEHICLES ELÈCTRICS A L’EXTERIOR DE L’EDIFICI B DEL COMPLEX DE LA GUÀRDIA URBANA DE BADALONA, AMB LEGALITZACIÓ.
  • ESTUDI DE TANCAMENTS EXTERIORS DE DUES ZONES EXISTENTS DINS EL RECINTE DEL BANC DELS ALIMENTS A BARCELONA.
  • SOPORTE TÉCNICO PARA LAS INSTALACIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SABIC/PLASTIC ENERGY PRJ EN EL CHEMELOT IND. PARK, GELEEN, THE NEDERLANDS.
  • REDACCIÓ D’UN ESTUDI DE DETALL PEL DISSENY D’UNA INSTAL·LACIÓ D’EXTINCIÓ AUTOMÀTICA D’INCENDIS AMB AIGUA AL RECINTE DE LA CUINA DEL RECINTE DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE.